Refua Shelema
Hombres
Nombre: Leibl ben Debora
Nombre: JAIME SIMON ben BEN MARIA
Nombre: Iosef jaim ben Alegria (4)
Nombre: MEIR HACOHEN ben GUITL
Nombre: ISIDORO ben LEA
Nombre: DINA ben GUITL
Nombre: Eliahu ben Miriam
Nombre: Iosef Ionatan ben Jana Rajel
Mujeres
Nombre: MARIA bat BAT BAHIE
Nombre: DINA bat GUITL
Nombre: SOFIA bat FRIDA